Schadeformulier – Ebike

Schadeformulier - Ebikes
  • Verzekeringnemer & E-bike
  • Gegevens Schade
  • Letsel
  • Aansprakelijkheid & getuigen
  • Bestanden
  • Afronden

Gegevens Verzekeringnemer

U kunt een schade ook melden door het schadeformulier in te vullen en (na ondertekening) te sturen aan info@mmobility.nl.

Gegevens verzekerde e-bike (waarop de schade betrekking heeft)

Gegevens schade

Tijdstip *
:
Wat voor een schade betreft het? (graag aankruisen wat van toepassing is): *