Aanvraagformulier - Ebikes
  • Bedrijfsgegevens & E-bike
  • Dekking & UBO
  • Overige vragen
  • Afronding
  • Vervolg

Bedrijfsgegevens

Te verzekeren e-bike(s)

Graag de volgende informatie meeleveren:
• Indien u meer dan 4 e-bikes wilt verzekeren dan verzoeken wij u de e-bike gegevens per spreadsheet aan te leveren.
• Als u casco mee wilt verzekeren: factuur en/of leaseovereenkomst waarin de te verzekeren e-bike(s) wordt(en) vermeld.

Hieronder een upload-optie voor bovengenoemde informatie. U mag deze informatie ook apart mailen aan info@mmobility.nl

Bestandsupload
Maximale uploadgrootte: 516MB