Aanvraagformulier - Bezorgbrommers
  • Toelichting
  • Persoonsgegevens
  • Contractgegevens
  • Gewenste dekking
  • Motorrijtuig Gegevens
  • Schadeverleden
  • Afronden
Bekijk de tarieven hier.

U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen schadevergoeding.

U moet bij deze aanvraag juiste en volledige informatie geven. Doe het volgende en voorkom zo problemen:
•Beantwoord alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
•Worden anderen of eigendommen van anderen ook verzekerd? Geef dan alle informatie van deze personen juist en volledig door. Het is dus verstandig om
deze vragen ook aan hen te stellen!
•Hebben wij volgens u bepaalde informatie al? Beantwoord ook dan alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
•Heeft u dit aanvraagformulier verstuurd en komt u erachter dat u vergeten bent bepaalde informatie aan ons door te geven? Geef deze informatie dan
alsnog aan ons door. Dit hoeft niet wanneer de verzekering is ingegaan of wij de verzekering hebben geweigerd.

Blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven? Dan kunnen wij uw aanvraag weigeren of een eventuele schade niet of niet volledig betalen.
Is de verzekering ingegaan en zouden wij uw aanvraag niet hebben geaccepteerd als wij alle informatie van u hebben gehad? Dan mogen wij de verzekering
opzeggen. Hetzelfde geldt als u ons met opzet heeft willen misleiden.